184 προσλήψεις γυμναστών στους δήμους (αναλυτική κατανομή)

ΦΕΚ

184 προσλήψεις γυμναστών στους δήμους (αναλυτική κατανομή)

Thu, 11/06/2015 - 15:42 -- prosongr

Εγκρίθηκε η πρόσληψη εκατόν ογδόντα τεσσάρων (184) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής κατ’ ανώτατο όριο, με σκοπό τη στελέχωση των OTA A΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) έτους 2015, όπως αυτές αξιολογούνται και εγκρίνονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και θρησκευμάτων, δια της Δ/νσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού και Διατροφής.

Όσοι επιλέγονται για να εργαστούν στα Π.Α.γ.Ο. υπογράφουν σύμβαση εργασίας με το φορέα υλοποίησης του προγράμματος διάρκειας έως 3 μήνες, στην οποία καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και του Οργανωτικού Πλαισίου Π.Α.γ.Ο, Υ.Π.26869/1−10−2013 (ΦΕΚ 2527/Β΄/8−10−2013).

Η χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού στους φορείς υλοποίησης των Π.Α.γ.Ο. θα εκτελείται σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στις εγκριτικές αποφάσεις των Π.Α.γ.Ο περιόδου 2014−15.

Δειτε εδω τις θέσεις αναλυτικά ανα δημο

Το Βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!