220 προσλήψεις στην ΕΥΔΑΠ- Προκήρυξη

220 προσλήψεις στην ΕΥΔΑΠ- Προκήρυξη

Thu, 04/05/2017 - 10:58 -- prosongr

Η ΕΥΔΑΠ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων είκοσι (220) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υπηρεσιών και εγκαταστάσεων της ΕΥΔΑΠ Α.Ε, εντός του Νομού Αττικής και στους Νομούς Βοιωτίας και Φωκίδας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)  

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ  

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  

 Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο ταχυδρομικώς από Τετάρτη 3 Μαΐου 2017 έως και Παρασκευή 12 Μαΐου 2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Διεύθυνση: "ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Ωρωπού 156, 111 46 ΓΑΛΑΤΣΙ,  Υπηρεσία Γενικής Γραμματείας , Υπόψη κας Μπούρα"

Οι θέσεις ανά υπηρεσία και ειδικότητα είναι οι εξής: Υπηρεσίες Καταμέτρησης & Ελέγχου Καταναλώσεων στην Αθήνα και Πειραιά Ν. Αττικής: ΔΕ Καταμετρητών 50, Υπηρεσίες Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων (Η/Μ) Ν. Αττικής: ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών14, Υπηρεσίες Υδροληψίας Θήβα Ν. Βοιωτίας: ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών 2, Υπηρεσίες Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων (Η/Μ) Ν. Αττικής: ΔΕ Μηχανοτεχνιτών 8, Υπηρεσίες Μεταφορών στην Αθήνα και Πειραιά Ν. Αττικής: ΔΕ Οδηγών (με επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 25, Υπηρεσίες Μεταφορών στην Αθήνα και Πειραιά Ν. Αττικής: ΔΕ Οδηγών (με επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ και Δ΄ κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 17, Υπηρεσίες Ύδρευσης Αποχέτευσης Ν. Αττικής: ΥΕ Εργατών 98, Υπηρεσίες Υδροληψίας Δίστομο Ν. Βοιωτίας: ΥΕ Εργατών 1, Υπηρεσίες Υδροληψίας Θήβα Ν. Βοιωτίας: ΥΕ Εργατών 3, Υπηρεσία Υδροληψίας φράγματος Μόρνου Λιδωρίκι Δήμου Δωρίδος Ν. Φωκίδας: ΥΕ Εργατών 2.

 

Το Βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!