300 μόνιμοι διοικητικοί στα ασφαλιστικά ταμεία

διοικητικοί

300 μόνιμοι διοικητικοί στα ασφαλιστικά ταμεία

Mon, 22/06/2015 - 09:40 -- prosongr

Ο αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Δημήτρης Στρατούλης έχει ζητήσει επιπλέον 100 προσλήψεις στον ΟΑΕΕ

Με 300 μόνιμους υπαλλήλους διαφόρων ειδικοτήτων και εκπαιδευτικών βαθμίδων θα ενισχυθούν οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Το υπουργείο Εργασίας προωθεί νέο διαγωνισμό για μόνιμο προσωπικό, προκειμένου να καλύψει τις άμεσες ανάγκες των ασφαλιστικών φορέων, ενώ αναμένει το «πράσινο φως» από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου, θα στελεχωθούν 11 ασφαλιστικά ταμεία με 275 άτομα και η ΗΔΙΚΑ με 25 άτομα ειδικότητας Πληροφορικής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Παράλληλα ο αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Δημήτρης Στρατούλης έχει ζητήσει από τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης επιπλέον 100 προσλήψεις στον ΟΑΕΕ.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Εργασίας, θα στελεχωθούν 11 ασφαλιστικά ταμεία με 275 άτομα και η ΗΔΙΚΑ με 25 άτομα ειδικότητας Πληροφορικής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Στο ΙΚΑ θα προσληφθούν 145 υπάλληλοι, εκ των οποίων 100 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, 20 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού και 25 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Με 50 άτομα θα ενισχυθεί ο ΟΑΕΕ, ο οποίος θα καλύψει 45 θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, μία θέση ΠΕ Πληροφορικής, δύο θέσεις ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού και δύο θέσεις ΤΕ Πληροφορικής.

Στον ΟΓΑ αντιστοιχούν 18 θέσεις, από τις οποίες οι 13 αφορούν ΠΕ και οι δύο θέσεις ΔΕ Διοικητικού. Από μία θέση μοιράζονται οι ειδικότητες: ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού και ΤΕ Πληροφορικής.

Το ΕΤΑΑ θα εντάξει στο δυναμικό του 15 άτομα ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, δύο ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού και δύο ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Από μία θέση κατανέμεται στις ειδικότητες: ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Δικηγόρων, ΤΕ Μηχανικών και ΥΕ Επιμελητών. Με 10 άτομα θα ενισχυθεί το ΝΑΤ, το οποίο θα προσλάβει έξι άτομα ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, δύο ΠΕ Πληροφορικής και δύο ΔΕ Δικηγόρων.

Στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ θα καλυφθούν έξι θέσεις, τρεις ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, δύο ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού και μία ΠΕ Δικηγόρων, ενώ στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων αντιστοιχούν τρεις θέσεις (ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Μηχανικών και ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού). Το ΤΑΠΙΤ θα προσλάβει δύο ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ενώ από μία θέση μοιράζονται οι ειδικότητες ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού και ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού.

Τέλος, το ΤΑΥΤΕΚΩ θα προσλάβει τέσσερις υπαλλήλους Διοικητικού Λογιστικού Τεχνολογικής ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, το ΤΠΔΥ δύο υπαλλήλους Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ και το ΕΤΕΑ δέκα υπαλλήλους ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού.

Τα πτυχία
Τα προσόντα που απαιτούνται για τις ειδικότητες που συγκεντρώνουν τις περισσότερες θέσεις είναι τα ακόλουθα:

• ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού: Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής.

• ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού: Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, ή πτυχίο β' κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξαρτήτως ειδικότητας, ή πτυχίο α' κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή απολυτήριος τίτλος: Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα, ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Αγγελική Μαρίνου

ethnos.gr

Το Βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!