4.000 επαγγελματίες Υγείας στα νοσοκομεία για 12 μήνες- Το Νοέμβριο η προκήρυξη

4.000 επαγγελματίες Υγείας στα νοσοκομεία για 12 μήνες- Το Νοέμβριο η προκήρυξη

Mon, 17/10/2016 - 11:16 -- prosongr

ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα απασχοληθούν στις επτά υγειονομικές περιφέρειες από τον Ιανουάριο του 2017

Προκήρυξη για 4.000 ετήσιες συμβάσεις σε ειδικότητες υγειονομικού ενδιαφέροντος θα εκδώσει μέσα στον Νοέμβριο το υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας, προκειμένου να καλυφθούν με τον πιο άμεσο τρόπο θέσεις νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού στα νοσοκομεία και στις άλλες δομές του Συστήματος Υγείας.

Πρόκειται για δράση με κοινωφελή χαρακτήρα και όχι πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας με την «κλασική» έννοια του όρου που χρησιμοποιείται στα αντίστοιχα προγράμματα που υλοποιούνται στους δήμους της χώρας, καθώς η χρηματοδότηση των νέων θέσεων θα προέλθει από την πρώτη δόση που κατέβαλαν οι υπερθεματιστές του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΘΝΟΥΣ οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα τοποθετηθούν στις επτά υγειονομικές περιφέρειες της χώρας από τον Ιανουάριο του 2017, θα έχουν πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα και οι αμοιβές τους θα ξεπερνούν τα 495 ευρώ/μήνα που ήταν ο μισθός των απασχολούμενων στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας. Οι 2.700 θέσεις θα καλυφθούν από νοσηλευτικό προσωπικό (ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Νοσηλευτών) καθώς και βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό (π.χ. βοηθοί θαλάμου, μεταφοράς ασθενών, τραυματιοφορείς κ.λπ.).
 
Επιπλέον 1.000 θέσεις θα καλυφθούν από προσωπικό εξειδικευμένων υγειονομικών ειδικοτήτων, όπως οδηγοί ασθενοφόρων, ακτινολόγοι, φυσιοθεραπευτές, παρασκευαστές χειριστές ιατρικών συσκευών κ.ά., ενώ 300 ωφελούμενοι θα καλύψουν διάφορες ειδικότητες σε εποπτευόμενους φορείς του υπουργείου Υγείας, όπως είναι το ΕΚΑΒ, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, ο ΕΟΦ, το ΚΕΘΕΑ, ο ΟΚΑΝΑ και ο ΕΟΠΥΥ,  οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα υποστελέχωσης.

Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ, ενώ μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα είναι έτοιμη η κατανομή των θέσεων της προκήρυξης ανά ειδικότητα και υγειονομική περιφέρεια.

760 μόνιμοι γιατροί
Στο μεταξύ στο στάδιο της κρίσης βρίσκεται η διαδικασία πρόσληψης 760 μόνιμων ιατρών ΕΣΥ, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ακολουθήσει και νέα προκήρυξη 2.000 θέσεων μόνιμων ιατρών ΕΣΥ, στις αρχές του 2017, με συγκεκριμένη στόχευση στην περιφέρεια.

Τέλος με 3.053 νέους γιατρούς (παθολόγους, παιδίατρους γενικής ιατρικής κ.ά.), νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς και επισκέπτες υγείας θα ενισχυθούν 240 Τοπικές Μονάδες Υγείας, οι οποίες θα προσφέρουν ολιστική φροντίδα με έμφαση στην πρόληψη και την αγωγή υγείας.

Προσλήψεις επιλαχόντων ΑΣΕΠ
Eγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ το αίτημα του υπουργείου Υγείας για την πλήρωση 691 θέσεων σε φορείς του υπουργείου Υγείας από επιλαχόντες των Προκηρύξεων 4Κ/2015 και 5Κ/2015, χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης, με τα ίδια τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονταν στις περσινές προκηρύξεις.

Ειδικότερα, θα διατεθούν 38 επιλαχόντες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και 93 επιλαχόντες Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης από την Προκήρυξη 4Κ/2015 και 320 επιλαχόντες Τεχνολογικής και 240 επιλαχόντες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την Προκήρυξη 5Κ/2015.

Η επιλογή των διοριστέων στις νέες θέσεις θα πραγματοποιηθεί ύστερα από τον έλεγχο των προσόντων, κριτηρίων και ιδιοτήτων των επιλαχόντων των εν λόγω προκηρύξεων (4Κ/2015 και 5Κ/2015) αποκλειστικά βάσει των δικαιολογητικών που είχαν συνυποβληθεί με την αίτηση συμμετοχής τους στις ως άνω διαδικασίες και με τη σειρά που έχουν αυτοί στους πίνακες κατάταξης των αντίστοιχων κλάδων.

Πρόσθετα δικαιολογητικά ή δικαιολογητικά που τυχόν αποκτήθηκαν μετά τη λήξη της υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στις εν λόγω προκηρύξεις δεν απαιτείται να υποβληθούν και δεν εξετάζονται. Μετά την ολοκλήρωση της ελεγκτικής διαδικασίας, θα καταρτιστούν οι νέοι προσωρινοί πίνακες απορριπτέων, κατάταξης και διοριστέων υποψηφίων από τους πίνακες επιλαχόντων εκάστης προκήρυξης.

 

 

Το Βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!