409 θεσεις εργασίας για 8 εως 11 μήνες σε Δήμους και ΝΠΔΔ

θεσεις εργασίας

409 θεσεις εργασίας για 8 εως 11 μήνες σε Δήμους και ΝΠΔΔ

Fri, 19/06/2015 - 10:08 -- prosongr

Εγκρίθηκε η σύναψη εκατόν σαράντα πέντε (145) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και διακοσίων εξήντα τεσσάρων (264) συμβάσεων μίσθωσης έργου για τη στελέχωση των Δήμων και ΝΠΔΔ αυτών που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8), εννέα (9) ή έως έντεκα (11) μήνες, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΟΤΑ – ΝΠΔΔ 2015
ΝΟΜΟΣ ΟΤΑ ΦΟΡΕΑΣ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
ΙΔΟΧ ΣΜΕ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αττικής Αγίας Παρασκευής ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ   51
Αττικής Βριλησσίων ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Δ. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ   15
Αττικής Γαλατσίου ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ   16
Αττικής Κηφισιάς ΝΠΔΔ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ» Δ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ   8

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

 

ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ Δ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ

  4
Αττικής Λυκόβρυσης-Πεύκης ΝΠΔΔ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Δ. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ   81
Αττικής Μοσχάτου-Ταύρου ΔΗΜΟΣ   8
Αττικής Νέας Ιωνίας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ   5
Αττικής Παπάγου-Χολαργού ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ   10
Αττικής Περιστερίου ΔΗΜΟΣ   4
Αττικής Χαϊδαρίου ΔΗΜΟΣ   15
Αττικής Κορυδαλλού ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 51  

 

Αττικής Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη ΔΗΜΟΣ   17
Αττικής Αχαρνών ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ   6
Αττικής Μαρκόπουλου Μεσογαίας ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Δ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»   3
Αττικής Παιανίας ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Δ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ   11
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Κοζάνης Εορδαίας ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΑΙΔΕΙΑ» Δ. ΕΟΡΔΑΙΑΣ   10
Κοζάνης Κοζάνης ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 4  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Λασιθίου Ιεράπετρας ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 14  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Δράμας Δράμας ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ 62  
Δράμας Δράμας ΔΗΜΟΣ 14  
    ΣΥΝΟΛΟ: 145 264
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 409

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009, όπως ισχύει ή με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (206/Α”), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3812/2009 (234/Α”), καθώς και τις διατάξεις του πδ 524/1980, κατά περίπτωση.

Το Βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!