437 προσλήψεις εκπαιδευτικών και πτυχιούχων ΑΕΙ. Αιτήσεις έως 8 Αυγούστου

437 προσλήψεις εκπαιδευτικών και πτυχιούχων ΑΕΙ. Αιτήσεις έως 8 Αυγούστου

Tue, 01/08/2017 - 13:40 -- prosongr

Ξεκίνησαν από την Παρασκευή 28 Ιουλίου οι αιτήσεις για πρόσληψη μέσω του νέου κοινοφελούς προγράμματος του ΟΑΕΔ που αφορά ηλικίας 18 ετών και άνω.

Οι αιτήσεις για το νέο αυτό πρόγραμμα θα πραγματοποιούνται έως και την Τρίτη 8 Αυγούστου του 2017

Η Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ Νο 9/2017 για την απασχόληση 1.639 ανέργων σε θέσεις πλήρους απασχόλησης, διαφόρων ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Δράσης «Προώθηση της Απασχόλησης Μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους και σε Υπηρεσίες Α΄ Υποδοχής, Ασύλου και Διαχείρισης Προσφυγικών Ροών – Β΄Κύκλος», για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών. 

ΑΦΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

65 θέσεις Δασκάλων
34 θέσεις Νηπιαγωγών
19 θέσεις Φυσικής Αγωγής
18 θέσεις Πληροφορικής
160 θέσεις που μπορούν να διεκδικήσουν απόφοιτοι ΑΕΙ
141 Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί

Οι άνεργοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ, από τη 10η πρωινή της 28ης Ιουλίου 2017 έως και τη 12η μεσημβρινή της 8ης Αυγούστου 2017, την ειδική «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α΄ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΡΟΩΝ – Β΄ΚΥΚΛΟΣ», η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr).

 
 

Το Βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!