5.000 στρέμματα γης σε νέους έως 35 ετών

5.000 στρέμματα γης σε νέους έως 35 ετών

Sat, 25/05/2013 - 14:22 -- prosongr

 

Το «εισιτήριο» σε εκατοντάδες νέους έως 35 ετών, προκειμένου να γίνουν νέοι αγρότες, δίνει η Τράπεζα Πειραιώς, προσφέροντας στους ενδιαφερόμενους δωρεάν 5.000 στρέμματα γης για καλλιέργεια.
Πρόκειται για αγροτικές εκτάσεις από τον Εβρο μέχρι την Κρήτη, που παραμένουν ακαλλιέργητες και δεν έχουν δυνατότητα να αξιοποιηθούν για άλλη χρήση.
 
Η παραχώρηση θα γίνει για πέντε έτη, ενώ η Τράπεζα δεσμεύεται για την πλήρη απορρόφηση της παραγωγής τα τρία πρώτα 
Η παραχώρηση θα γίνει στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου πενταετούς προγράμματος που θα καλύπτει τη γη, την απαραίτητη εκπαίδευση, τη χρηματοδότηση, μέχρι και την εξασφάλιση διάθεσης της παραγωγής. Με την επιτυχή ολοκλήρωση ενός πενταετούς κύκλου του ανωτέρω προγράμματος, η γη θα παραχωρείται στους συγκεκριμένους αγρότες.
Προϋπόθεση για τους νέους αγρότες είναι να υιοθετήσουν πρακτικές υπεύθυνης γεωργίας και βιώσιμης επιχειρηματικότητας, ενώ ο όμιλος δεσμεύεται για την πλήρη απορρόφηση της αγροτικής παραγωγής τους κατά τα πρώτα τρία χρόνια.
Σύμφωνα με την διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, οι προοπτικές ανάπτυξης του αγροτικού τομέα είναι μεγάλες και για τον λόγο αυτό η τράπεζα έχει ήδη ανακοινώσει σημαντικές πρωτοβουλίες -όπως είναι τα προγράμματα συμβολαιακής γεωργίας- που έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν και να ενισχύσουν τον κρίσιμο αυτό τομέα της εθνικής οικονομίας.
Με την ένταξη της ATEbank στο όμιλο Πειραιώς, η τράπεζα έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας μας, φιλοδοξώντας να τον καταστήσει έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης.
Αιτήσεις
Οι αιτήσεις των υποψηφίων για να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα του ομίλου Πειραιώς θα ξεκινήσουν από την 1η Ιουνίου και θα υποβάλλονται στο Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας «Εξέλιξη Α.Ε.», μέλος του ομίλου, που έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό.
Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και όσοι επιλεγούν θα ενταχθούν σε ειδικό ταχύρρυθμο πρόγραμμα εκπαίδευσης, που θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο. Στόχος του προγράμματος θα είναι να δώσει πρακτικές γνώσεις και κατευθύνσεις βιώσιμης διαχείρισης μιας γεωργικής επιχείρησης, αξιοποιώντας ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές και θα οδηγεί στην κατάρτιση συγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) για κάθε συμμετέχοντα.
Οι νέοι αγρότες, που θα πρέπει να ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμά τους, θα ενισχυθούν μέσω ειδικά σχεδιασμένων χρηματοδοτικών εργαλείων για την κάλυψη της εγκατάστασής τους, των αναγκών τους σε μηχανήματα, αγροεφόδια, σπόρους ή σποριόφυτα.
Παράλληλα, ο όμιλος θα φροντίσει για την πλήρη απορρόφηση της αγροτικής τους παραγωγής κατά τα πρώτα τρία έτη, ενισχύοντας ταυτόχρονα με συμβουλευτικές υπηρεσίες και πρακτικές κατευθύνσεις την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου που θα έχει δημιουργηθεί.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν e-mail στο [email protected] ή να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 210-6291201, 2106291432 και 2106291555.
 
Αγγελική Μαρίνου
 
Πηγή: ΕΘΝΟΣ

Το Βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!