5.760 αιτήσεις για 110 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ

Το σήμα της ΔΕΗ

5.760 αιτήσεις για 110 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ

Wed, 06/05/2015 - 12:42 -- prosongr

Αθήνα, 06 Μαΐου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Κ/2015

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1Κ/2015 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1/11-3-2015, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εκατόν δέκα (110) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στηνΑνώνυμη Εταιρεία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε.), υποβλήθηκαν συνολικά 5.760 αιτήσεις από υποψηφίους των κατηγοριών Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής (Τ.Ε.) Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:
- 5.211 αιτήσεις για την κάλυψη 103 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
- 549 αιτήσεις για την κάλυψη 7 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας κατηγορίας εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 9.529 και αναλύεται ανά κλάδο - ειδικότητα ως εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

ΠΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Τ1/Α)

629

ΠΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Τ1/ΣΤ)

263

ΠΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Τ1/Α)

562

ΠΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Τ1/Α) ή ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ (Τ1/Ζ)

223

ΠΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Τ1/Α)

1.215

ΠΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Τ1/Α)

1.231

ΠΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ, ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Τ1/Δ)

99

ΠΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ (Τ1/Ζ)

514

ΠΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Τ1/Α)

727

ΠΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Τ1/Β)

485

ΠΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Τ1/Γ)

119

ΠΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Τ1/Ε)

303

ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (Τ2/Β) ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Τ2/Ζ)

432

ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (ΔΟ1/Α)

2.070

ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Τ2/Ζ)

87

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ

8.959

ΤΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕ (Τ3/Α)

289

ΤΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (Τ3/Ζ)

60

ΤΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕ (Τ3/Β)

221

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕ

570

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

9.529

Το Βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!