80 σπουδαστές θα εισαχθούν στη Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

80 σπουδαστές θα εισαχθούν στη Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Thu, 20/08/2015 - 11:14 -- prosongr

Ογδόντα σπουδαστές θα εισαχθούν στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης μέσω του 24ου εισαγωγικού διαγωνισμού του έτους 2015.

Οι σπουδαστές θα εισαχθούν στα ακόλουθα Τμήματα Εξειδίκευσης:

– Γενικής Διοίκησης 20

– Αναπτυξιακών Περιφερειακών Πολιτικών 15

– Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας:

– Πρόγραμμα Κοινωνικής Φροντίδας 10

– Πρόγραμμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας 10

– Εμπορικών − Οικονομικών Υποθέσεων 15

– Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 10

Η σχετική δαπάνη ανέρχεται:

α) σε βάρος του προϋπολογισμού του ΕΚΔΔΑ στο ποσό των 106.960 ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2015, 1.283.520 ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2016 και 855.680 ευρώ περίπου για το έτος 2017 και θα καλυφθεί με κοινοτική συγχρηματοδότηση (ΣΑΕ 015/8 με κωδικό έργου 2011ΣΕ01580025),

β) σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, του προϋπολογισμού των ΝΠΔΔ, του προϋπολογισμού των ΟΤΑ α” και β” βαθμού από το έτος 2017 και μετά, το ύψος της εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα. Η δαπάνη αυτή θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ’ έτος στους προϋπολογισμούς των οικείων φορέων που θα διοριστούν οι απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ.

Το Βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!