Αναμένονται 2.000 προσλήψεις ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και καθηγητών σε σχολεία

Αναμένονται 2.000 προσλήψεις ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και καθηγητών σε σχολεία

Tue, 25/10/2016 - 10:56 -- prosongr

Προσλήψεις 1.000 καθηγητών ετοιμάζει το υπουργείο Παιδείας προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της ενισχυτικής διδασκαλίας στα γυμνάσια και λύκεια της χώρας. Η σχετική υπουργική απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεων των προηγούμενη εβδομάδα και οι νέες προσλήψεις αναμένεται να γίνουν εντός Νοεμβρίου. Η διαδικασία αυτή έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και οι αμοιβές των καθηγητών που θα προσληφθούν για να διδάξουν θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του σχετικού επιχειρησιακού προγράμματος.

Οι διδάσκοντες/ουσες στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αμοιβές που αντιστοιχούν σε εκείνες των αναπληρωτών/τριών μειωμένου ωραρίου ή/και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, με χρήση των μορίων του στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τον Νοέμβριο και θα λήξουν πριν από τις απολυτήριες εξετάσεις, ενώ θα μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτά μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου που υστερούν σε διάφορα βασικά μαθήματα, με συνέπεια την αδυναμία αποδοτικής συμμετοχής τους στη διαδικασία της μάθησης.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας καθορίζεται ως εξής:

Για την πρώτη τάξη Γυμνασίου τρεις  (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μια (1) ώρα Φυσική και δύο (2) ώρες Αγγλικά. Σύνολο έντεκα (11) ώρες. Για την δεύτερη τάξη Γυμνασίου: τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα Φυσική, μία (1) ώρα Χημεία και δύο (2)  ώρες Αγγλικά. Σύνολο δώδεκα (12) ώρες. Για την Τρίτη τάξη Γυμνασίου: τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μια (1) ώρα Φυσική, μια (1) ώρα Χημεία και δυο (2) ώρες Αγγλικά. Σύνολο δώδεκα (12) ώρες. 

Το Βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!