ΑΣΕΠ: 187 θέσεις στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και στον ΟΠΕΚΕΠΕ

ΑΣΕΠ: 187 θέσεις στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Tue, 05/05/2020 - 12:51 -- prosongr

Αναλυτικά το έγγραφο με τον πίνακα των θέσεων της προκήρυξης 3Κ/2020 μέσω ΑΣΕΠ

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 3Κ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα επτά (187) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ.

Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο

Πίνακας Θέσεων

Το Βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!