ΑΣΕΠ: Αποτελέσματα 54 θέσεων σε φορείς του Υπ. Υγείας και στο Αρεταίειο Νοσοκομείο

ΑΣΕΠ: Αποτελέσματα 54 θέσεων σε φορείς του Υπ. Υγείας και στο Αρεταίειο Νοσοκομείο

Fri, 20/10/2017 - 16:09 -- prosongr

 

Σήμερα εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 5Κ/2017 (ΦΕΚ 16/9-5-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, πενήντα τεσσάρων (54) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και στο Αρεταίειο Νοσοκομείο (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων).

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode) σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.

προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ορίζεται από 21 Οκτωβρίου 2017 έως και την πάροδο της 30ης Οκτωβρίου 2017, ημέρας Δευτέρας.

 

  Προσωρινός Πίνακας Διοριστέων

  Προσωρινός Πίνακας Απορριπτέων

  Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης

Το Βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!