ΑΣΕΠ: Θέσεις εργασίας στο υπουργείο Τουρισμού

ΑΣΕΠ: Θέσεις εργασίας στο υπουργείο Τουρισμού

Tue, 25/02/2020 - 15:42 -- prosongr

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Ηρακλείου του Υπουργείου Τουρισμού, που εδρεύει στο Κοκκίνη Χάνι του Δήμου Χερσονήσου του Νομού Ηρακλείου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

Δείτε το έγγραφο εδώ 

Το Βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!