Δωρεάν μαθήματα από απόσταση στη διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων

Δωρεάν μαθήματα από απόσταση στη διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων

Fri, 11/03/2016 - 14:17 -- prosongr

Η Ομάδα Ηλεκτρονικής Μάθησης του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έχει σχεδιάσει και πρόκειται να προσφέρει ένα ανοιχτό ηλεκτρονικό μάθημα από απόσταση (e-learning) με τίτλο «Διαδικτυακά εκπαιδευτικά εργαλεία στη διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων».

Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε φιλολόγους που υπηρετούν σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στοχεύει στην ενίσχυση των τεχνολογικών και παιδαγωγικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την ένταξη εργαλείων ΤΠΕ στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική. Το πρόγραμμα είναι διάρκειας επτά (7) εβδομάδων και προγραμματίζεται να λειτουργήσει από τις 21-3-2016 μέχρι τις 15-5-2016. Οι θεματικές ενότητες που περιλαμβάνει είναι οι εξής: - Θεωρητικό πλαίσιο και παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ - Διαδικτυακά εργαλεία δημιουργίας χρονογραμμής - Εννοιολογική χαρτογράφηση - Διαδικτυακά εργαλεία συνεργατικής γραφής - Ψηφιακός πίνακας ανακοινώσεων - Η ψηφιακή αφήγηση στην εκπαίδευση - Αναστοχασμός και συμπεράσματα. 

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ' Αθήνας είναι μεταξύ αυτών που έχουν επιλεγεί για την υλοποίηση του προγράμματος, το οποίο είναι ανοικτό και προσφέρεται δωρεάν. Όλοι οι συμμετέχοντες (διδάσκοντες και εκπαιδευτικοί) θα διαθέσουν το χρόνο τους σε εθελοντική βάση. 

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να παρακολουθήσουν το μάθημα από απόσταση αλλά σε συνεχή-συστηματική βάση. Βεβαίωση επιτυχούς φοίτησης από το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, θα λάβουν οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν ενεργά και θα υλοποιήσουν το 80% των μαθησιακών δραστηριοτήτων που θα ανατεθούν. Η αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα θα πρέπει να υποβληθεί ατομικά από κάθε εκπαιδευτικό, μέχρι τις 17 Μαρτίου 2016, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://goo.gl/U7QNaw.

Για κάθε ερώτηση ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Νικόλαο Κούκη, καθηγητή Φιλόλογο, υποψήφιο διδάκτορα του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (email: [email protected] ).

diorismos.gr

Το Βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!