Μέχρι 12/7 οι ενστάσεις για τις 305 προσλήψεις στον ΟΑΕΔ

Μέχρι 12/7 οι ενστάσεις για τις 305 προσλήψεις στον ΟΑΕΔ

Tue, 03/07/2018 - 12:11 -- prosongr

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ σε Ορθή Επανάληψη τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 15Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 34/20-10-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων πέντε (305) θέσεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού – ΟΑΕΔ (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode).

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων λήγει με την πάροδο της 12ης Ιουλίου 2018, ημέρας Πέμπτης.

Οι ενστάσεις που υποβλήθηκαν κατά των προσωρινών πινάκων της εν λόγω Προκήρυξης που αναρτήθηκαν στις 29-6-2018 είναι έγκυρες και θα εξετασθούν μαζί με αυτές που θα υποβληθούν κατά των παρόντων προσωρινών πινάκων.

 Προσωρινά Αποτελεσμάτα

 

Το Βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!