Μεταβιβάσιμες Δεξιότητες. Οι δεξιότητες – κλειδιά στην επαγγελματική μας ζωή

Μεταβιβάσιμες Δεξιότητες. Οι δεξιότητες – κλειδιά στην επαγγελματική μας ζωή

Sat, 05/03/2016 - 08:53 -- prosongr

της Πέγκυς Βασιλείου

Η επαγγελματική πορεία και η σταδιοδρομία καθενός από εμάς δε σταματάει πλέον στις πόρτες του σχολείου και δεν ολοκληρώνεται με την είσοδό μας στην Ανώτερη ή την Ανώτατη Εκπαίδευση. Η απόκτηση ενός μεταπτυχιακού ή ακόμα και ενός διδακτορικού τίτλου δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημα της ανεργίας, ούτε και της επαγγελματικής ανέλιξης. Η εκπαίδευση όπως και η μάθηση έχουν αναχθεί σε διαδικασίες δια βίου. Συνεχώς εμφανίζονται καινούριες υπηρεσίες, νέα προγράμματα σπουδών, αναπτύσσονται καινοτόμες τεχνολογίες και διαδικασίες, αναδιαρθρώνονται κλάδοι και επιχειρήσεις, ενώ σχεδόν καθημερινά απαιτείται η επικαιροποίηση των γνώσεων και των πτυχίων μας.

Στις μέρες μας, η συνειδητοποίηση ότι οι απαιτήσεις για μία θέση εργασίας δεν είναι μόνο τα ειδικά τυπικά προσόντα και οι εξειδικευμένες γνώσεις, είναι επιτακτική. Στόχος είναι η απόκτηση των δεξιοτήτων εκείνων που συνδέονται άμεσα με την ολιστική ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου. Δεξιότητες επικοινωνίας, δεξιότητες διαπραγμάτευσης, δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, δεξιότητες λήψης αποφάσεων, δεξιότητες συμμετοχής σε ομαδική εργασία, ικανότητα εντοπισμού των δεξιοτήτων των κατάλληλων ευκαιριών που παρουσιάζονται, ικανότητες επηρεασμού των δεξιοτήτων, ηγετικές ικανότητες και άλλες. Οι δεξιότητες αυτές είναι οι λεγόμενες «μεταβιβάσιμες  - μεταφερόμενες δεξιότητες» και είναι θεμελιώδεις δεξιότητες, απαραίτητες σε οποιαδήποτε εργασία. Η ανάγκη ανάπτυξης των δεξιοτήτων αυτών δεν είναι ένα νέο δεδομένο. Νέο δεδομένο είναι η εντεινόμενη συνειδητοποίηση της ανάγκης αυτής. Η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει οδηγήσει στην κινητικότητα μεταξύ θέσεων εργασίας, καθώς οι θέσεις αυτές μειώνονται δραματικά και τα άτομα επιδίδονται σε ένα αέναο κυνήγι εργασιακής αναζήτησης και επαγγελματικής εξασφάλισης. Η ενίσχυση λοιπόν των δεξιοτήτων που συνδέονται άμεσα με την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητας ενός ατόμου αποτελούν όχι μόνο εφόδιο για την εύρεση της πρώτης θέσης εργασίας αλλά και εργαλείο σε όλη την επαγγελματική πορεία του.

Για αυτές τις δεξιότητες συναντά κανείς διαφορετικούς όρους όπως «δεξιότητες κλειδιά» (key skills) «οριζόντιες δεξιότητες», «κοινωνικές δεξιότητες», «βασικές δεξιότητες», «κρίσιμες δεξιότητες» και διαφορετικές κατηγοριοποιήσεις. Ονομάζονται, επίσης, σε αρκετά κείμενα «μεταβιβάσιμες δεξιότητες» (transferable skills) ακριβώς διότι αποτελούν τις δεξιότητες εκείνες που είναι εφόδιο για ένα άτομο σε κάθε θέση εργασίας στην οποία μετακινείται, ανεξαρτήτως αντικειμένου δουλειάς και παραγωγικού κλάδου.

Ρηματικοί τύποι, όπως: ανακτώ, αποστέλλω, αρχειοθετώ, αποτιμώ, διαχειρίζομαι, προγραμματίζω, σχεδιάζω αλλά και καλλιεργώ, αναπτύσσω, ρυθμίζω ή εφαρμόζω, αξιολογώ  κλπ, αποτελούν ορισμούς οι οποίοι πρέπει να μελετηθούν και να αποσαφηνιστούν, από τον καθένα μας. Τυπική εκπαίδευση, μη τυπική εκπαίδευση, άτυπη μάθηση, κατάρτιση, απασχόληση είναι επίσης καίριες έννοιες που χρειάζονται τον επαναπροσδιορισμό της στάσης μας στις αποφάσεις που λαμβάνουμε για την επαγγελματική μας σταδιοδρομία.

Σήμερα ισχύει περισσότερο από ποτέ το γηράσκω αεί διδασκόμενος και απαιτείται να αξιοποιούνται οι δυνατότητες που παρέχει ευρέως το ψηφιακό περιβάλλον αλλά και να παρακινούνται κι άλλοι άνθρωποι γύρω μας να εκτιμήσουν τη διεπιστημονική μάθηση και τα ευεργετικά της αποτελέσματα στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και στην ευελιξία της επαγγελματικής τους πορείας.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΕΔΙΒΙΜ2 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

Το Βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!