Νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 22 μόνιμες θέσεις εργασίας

Νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 22 μόνιμες θέσεις εργασίας

Fri, 18/09/2020 - 14:15 -- prosongr

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 7Κ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι δύο (22) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο (Πίνακας Θέσεων).

Το Βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!