ΟΑΕΔ: Επιχειρηματικό πρόγραμμα για 3.000 ανέργους

ΟΑΕΔ: Επιχειρηματικό πρόγραμμα για 3.000 ανέργους

Fri, 13/07/2018 - 10:57 -- prosongr

Προκειμένου να βοηθήσει ανέργους ηλικίας 18-29 ετών που θέλουν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στον επιχειρηματικό στίβο ο ΟΑΕΔ σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ξεκινάει ένα νέο πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρηματικών ιδεών. Με απόφαση του ειδικού γραμματέα διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΚΤ Γιώργου Ιωαννίδη, εντάσσεται στο ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020, το «Πιλοτικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Επιχειρηματικών Σχεδίων Ανέργων Νέων 18 – 29 Ετών».

Το πρόγραμμα αφορά 3.000 ανέργους ηλικίας 18-29 και έχει σαν αντικείμενο την παροχή καθοδήγηση και διαμόρφωσης των επιχειρηματικών τους ιδεών, ενώ η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, δείχνει την πρόθεση χρηματοδότησης των επιχειρηματικών ιδεών που θα επιλεχθούν από τον ΟΑΕΔ, αν και ακόμα δεν έχει γίνει κάποια σχετική ανακοίνωση.

Πως θα δουλέψει αυτό το πρόγραμμα; οι άνεργοι που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στον επιχειρηματικό κλάδο, θα πρέπει να υποβάλουν ένα αρχικό επιχειρηματικό πλάνο στο οποίο θα περιγράφουν την ιδέα και τα βήματα της επιχείρησης τους. Από όλες τις ιδέες θα γίνει ένα φιλτράρισμα και μια πρώτη αξιολόγηση, ενώ θα ισχύσουν και διάφορα κριτήρια όπως διάρκεια ανεργίας, συσχέτιση επιχειρηματικής ιδέας με πυλώνες Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και με ποσόστωση ως προς το φύλο και το εκπαιδευτικό επίπεδο.

Κατόπιν οι επιλεγμένοι άνεργοι θα περάσουν από σεμινάριο συμβουλευτικής ανάληψηςεπιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε συνεργασία με τους εργασιακούς συμβούλους του ΟΑΕΔ και αφού με την βοήθεια τους η ιδέα μετατραπεί σε επιχειρηματικό πλάνο, θα υποβληθεί σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα. Από εκεί και πέρα οι επιχειρηματικές ιδέες θα αξιολογηθούν από μια ομάδα αξιολογητών και από αυτές θα επιλεγούν οι 3.000 πιο ολοκληρωμένες και ώριμες ιδέες.

Σε αυτούς τους 3.000 που θα επιλεχθούν θα παρασχεθούν υπηρεσίες Coaching με σκοπό την ωρίμανση και την μετατροπή των επιχειρησιακών τους ιδεών και σχεδίων σε βιώσιμα επιχειρηματικά πλάνα. Μετά το τέλος των συνεδριών Coaching οι επίδοξοι νέοι επιχειρηματίες θα υποβάλουν το επιχειρηματικό τους πλάνο, ενώ αυτό που χρήζει ιδιαίτερης αναφοράς είναι πως ανεξάρτητα από τα αν θα χρηματοδοτηθεί η ιδέα τους ή όχι, όλα τα project θα παρακολουθούνται για τους επόμενους έξι μήνες.

Το Βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!