Πως θα γίνει η κατάταξη προσωπικού στους νέους δήμους

Πως θα γίνει η κατάταξη προσωπικού στους νέους δήμους

Wed, 10/04/2019 - 15:17 -- prosongr

Διευκρινίσεις σχετικά µε την κατάταξη του προσωπικού των νέων δήμων που συστήνονται με τις διατάξεις του άρθρου 155 του ν. 4.600/2019 δίνει με εγκύκλιο το υπ. Εσωτερικών.

Πρόκειται  για τους νέους δήμους που προέκυψαν από τη διάσπαση των δήμων Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Σερβίων –Βελβεντού, Λέσβου και Σάμου, ήτοι του δήμους Βόρειας Κέρκυρας. Κεντρικής Κέρκυρας, Νότιας Κέρκυρας, Αργοστολίου, Ληξουρίου, Σάµης, Σερβίων, Βελβεντού, Μυτιλήνης, ∆υτικής Λέσβου, Ανατολικής Σάµου και ∆υτικής Σάµου.

Μεταξύ των άλλων προβλέπεται:

Για το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου και ορισμένου χρόνου, προσωπικό, καθώς και οι απασχολούμενοι µε σύβασε µμίσθωσης έργου των δήμων που καταργούνται, µεταφέρεται στους αντίστοιχους συνιστώμενους δήµους, µε την ίδια σχέση εργασίας και καταλαμβάνει αντίστοιχες, κατά κατηγορία, εκπαιδευτική βαθμίδα, κλάδο ή ειδικότητα θέσεις.

Για την κατάρτιση των Μεταβατικών Ο.Ε.Υ. των συνιστώμενων δήλων και την κατανοεί και κατάταξη του προσωπικού των αντίστοιχων καταργούµενων δήµων σε θέσεις αυτών, λαµβάνονται υπόψη, κατά σειρά προτεραιότητας:

1. οι υπηρεσιακές ανάγκες,

2. οι ιδιαιτερότητες των συνιστώµενων δήµων, σύµφωνα και µε την αρχή της ισότητας των δηµοτών στην πρόσβαση στις παρεχόµενες υπηρεσίες,

3. ο κλάδος ή η ειδικότητα των υπαλλήλων,

4. οι αιτήσεις προτίµησης των υπαλλήλων, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 155 του ν. 4600/2019,

5. ο τόπος κατοικίας των υπαλλήλων,

6. η οικογενειακή κατάσταση των υπαλλήλων,

7. τυχόν προβλήµατα υγείας των υπαλλήλων

Δείτε την εγκύκλιο ΕΔΩ

Το Βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!