Πόσοι υπάλληλοι λογιστηρίου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα θα απασχοληθούν στην ελληνική οικονομία μέχρι το 2020;

Πόσοι υπάλληλοι λογιστηρίου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα θα απασχοληθούν στην ελληνική οικονομία μέχρι το 2020;

Sun, 27/03/2016 - 13:50 -- prosongr

της Κυριακής Καυκά

Ο λογιστής, ο βοηθός λογιστή, ο φοροτεχνικός, ο ειδικός μηχανογραφημένου λογιστηρίου, το στέλεχος κοστολόγησης στη βιομηχανία - βιοτεχνία αποτελούν ορισμένα χαρακτηριστικά επαγγέλματα της κατηγορίας των επαγγελμάτων που σχετίζονται με το λογιστήριο.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία εντάσσονται επαγγελματίες, η δραστηριοποίηση των οποίων είναι ιδιαίτερα καθοριστική και αναγκαία για την καταγραφή των διαφόρων οικονομικών συναλλαγών που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, καθώς και για τη διεκπεραίωση υποχρεώσεων φορολογικής φύσεως τνω φυσικών και νομικώννπροσώπων απέναντι στο δημόσιο.
Βασικό αντικείμενο εργασίας τους είναι η καταγραφή των εσόων και των εξόδων μιας επιχειρηματικής μονάδας, η δημιουργία λογιστικών εγγραφών, η σύνταξη ισολογισμού και μισθολογικών καταστάσεων, καθώς και η υποβολή των ετήσιων φορολογικών δηλώσεων αναφορικά με τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχουν εταιρείες και ιδιώτες. Τα επαγγέλματα της συγκεκριμένης κατηγορίας απαιτούν ιδιαίτερη παρατηρητικότητα, εξοικείωση με τη χρήση λογιστικών προγραμμάτνω, ακρίβεια στους υπολογισμούς, εχεμύθεια, συστηματικό τρόπο εργασίας και γνωστικό υπόβαθρο.

Το βασικό ερώτημα που αφορά το μέλλον, είναι το πως αναμένεται να μεταβληθεί η απασχόλησή τους στην ελληνική οικονομία μέχρι το 2020.

Το Βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!