Τα προσωρινά αποτελέσματα εκδόθηκαν από τον ΑΣΕΠ Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)  τα προσωρινά...

Κατηγορία: Εργασία

Διάβασε το άρθρο

Fri, 18/09/2020 - 14:20


Το πρόγραμμα επιχορηγεί για 12 μήνες εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που προσλαμβάνουν επιδοτούμενους ανέργους με «επιταγές επανένταξης» σε θέσεις...

Κατηγορία: Εργασία

Διάβασε το άρθρο

Fri, 18/09/2020 - 14:18


Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 7Κ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά...

Κατηγορία: Εργασία

Διάβασε το άρθρο

Fri, 18/09/2020 - 14:15


Τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα, που αφορά στο έτος 2021, δρομολογεί το υπουργείο Εσωτερικών...

Κατηγορία: Εργασία

Διάβασε το άρθρο

Fri, 07/08/2020 - 14:57


Αναρτήθηκαν στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ www.oaed.gr ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων, στο Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω...

Κατηγορία: Εργασία

Διάβασε το άρθρο

Fri, 07/08/2020 - 13:48


Κατανομή για διορισμό, εβδομήντα εννέα (79) ατόμων στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών Την κατανομή εβδομήντα εννέα (79) ατόμων στην Εθνική Υπηρεσία...

Κατηγορία: Εργασία

Διάβασε το άρθρο

Fri, 07/08/2020 - 13:43


Δείτε την προκήρυξη του ΑΣΕΠ 6Κ/2020 που αφορά 1.209 μόνιμες προσλήψεις στο Υπουργείο Υγείας Αναρτήθηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης  η...

Κατηγορία: Εργασία

Διάβασε το άρθρο

Fri, 07/08/2020 - 13:42


Γ. Πατούλης: «Τεράστια τα κενά σε σημαντικές θέσεις ευθύνης των υπηρεσιών μας. Αναγκαία η έγκριση όσο το δυνατόν περισσότερων θέσεων από το Υπουργείο...

Κατηγορία: Εργασία

Διάβασε το άρθρο

Fri, 07/08/2020 - 13:41


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Κ/2020 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 4Κ/...

Κατηγορία: Εργασία

Διάβασε το άρθρο

Wed, 13/05/2020 - 15:03


Αναλυτικά το έγγραφο με τον πίνακα των θέσεων της προκήρυξης 3Κ/2020 μέσω ΑΣΕΠ Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για...

Κατηγορία: Εργασία

Διάβασε το άρθρο

Tue, 05/05/2020 - 12:51


Pages