Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου: Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού - Τα αποτελέσματα για 30 θέσεις

Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου: Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού - Τα αποτελέσματα για 30 θέσεις

Tue, 13/10/2020 - 14:49 -- prosongr

«Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου, στην Κεντρική Υπηρεσία της Αρχής Προσφυγών, της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου»

Ειδικότερα: 

Την πρόσληψη των κάτωθι τριάντα (30) ατόμων, ανά κωδικό θέσης και κατά σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια ισόχρονη με την διάρκεια του εκτελούμενου προγράμματος έως την 30η .04.2021, για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας της Αρχής Προσφυγών, ως ακολούθως:

 

Δείτε το έγγραφο εδώ 

Το Βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!