Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή...

Κατηγορία: Εργασία

Διάβασε το άρθρο

Wed, 09/01/2019 - 10:49


Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εβδομήντα έξι (76...

Κατηγορία: Εργασία

Διάβασε το άρθρο

Wed, 09/01/2019 - 10:46


Γνωστοποιείται ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Πρόσκληση – Ανακοίνωση 1ΠΔ/2018 του ΑΣΕΠ (...

Κατηγορία: Δημόσιο, Εργασία

Διάβασε το άρθρο

Wed, 09/01/2019 - 10:44


Αναρτήθηκαν σήμερα Τετάρτη 02/01/2019, στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης ανέργων και ο ...

Κατηγορία: Εργασία, ΟΑΕΔ

Διάβασε το άρθρο

Wed, 02/01/2019 - 14:26


Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 11Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εκατό...

Κατηγορία: Εργασία

Διάβασε το άρθρο

Thu, 20/12/2018 - 15:54


 Οδηγίες από το ΣΕΠΕ Το αργότερο μέχρι την 21η Δεκεμβρίου θα πρέπει να καταβληθεί το δώρο Χριστουγέννων και σε καμία περίπτωση δεν...

Κατηγορία: Εργασία

Διάβασε το άρθρο

Thu, 20/12/2018 - 15:48


Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1A/2008 (Φ.Ε.Κ. 646/02.12.2008 Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση...

Κατηγορία: Εργασία

Διάβασε το άρθρο

Thu, 20/12/2018 - 13:55


Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Οργανισμού...

Κατηγορία: Εργασία

Διάβασε το άρθρο

Mon, 17/12/2018 - 11:45


Τρία νέα προγράμματα κατάρτισης για 16.000 ανέργους, συνολικού προϋπολογισμού 90 εκατ. ευρώ, θα βγάλει στον «αέρα» τις επόμενες εβδομάδες η...

Κατηγορία: Εργασία

Διάβασε το άρθρο

Mon, 17/12/2018 - 11:31


Αναρτήθηκαν σήμερα 14/12/2018 στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, o Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων και ο ...

Κατηγορία: Εργασία, ΟΑΕΔ

Διάβασε το άρθρο

Fri, 14/12/2018 - 13:47


Pages