Αντιπρόσωπος Marketing & Πωλήσεων

Wed, 10/06/2020 - 10:42 --

Περιγραφή Θέσης


Εταιρεια Συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα του τηλεμάρκετινγκ ζητά άτομα για 

Περιγραφή και απαιτήσεις:

•                     Επικοινωνια με τους υπάρχοντες πελάτες.

•                     Μέσο τηλέφωνου.

•                     Μέσο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

•                     Σε μια συνάντηση στο γραφείο.

•                     Προσέλκυση νέων πελατών με δοκιμασμένο μοντέλο μάρκετινγκ.

Η εταιρεία προσφέρει:

•Αρχική εκπαίδευση

•Πλήρης 8ωρη απασχόληση (Δευτέρα έως Παρασκευή)

•Δυναμικο και θετικό περιβάλλον εργασίας

•Παροχή κινήτρων και αμοιβή που συνδέεται με τα αποτελέσματα

•                     Επιπλέον μπόνους κίνητρο

Απαιτήσεις:

•                     Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

•                     Δεξιότητες επικοινωνίας

•                     Δεξιότητες στις διαπροσωπικές σχέσεις

•                     Διαχείριση χρόνου

•                     Ευχέρεια μάθησης

•                     Βασικές δεξιότητες πληροφορικής.

•                     Επικοινωνία.

•                     Δυνατότητα να εργαστεί σε μια ομάδα.

•                     Εμπειρία σε πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών (πλεονέκτημα).

 

Θα επικοινωνήσει με τους επιτυχόντες υποψήφιους ο αρμόδιος manager της εταιρείας .

Έχουμε εξασφαλίσει ότι κάθε αίτηση θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Στείλτε το βιογραφικό σας πατώντας στην καρτέλα "Κάνε αίτηση" ή στην καρτέλα "Ενδιαφέρομαι γι αυτή τη θέση

 

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται