10 εκπαιδευτικοί στο Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης

Fri, 06/09/2019 - 14:53 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, με δέκα (10) άτομα, για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου «Γεώργιος Μιχαλακέας» και των Πολιτιστικών Τμημάτων του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, με αντικείμενο την εκτέλεση έργων διδασκαλίας και διοργάνωσης και διεξαγωγής πολιτιστικών σεμιναρίων αντιστοίχως. Στο πλαίσιο των έργων αυτών θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, ο εξής αριθμός ατόμων:

1 ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Ηθοποιός
1 ΠΕ Ζωγράφος
1 ΤΕ Φωτογράφος
1 ΔΕ Χορευτής/τρια Σύγχρονου Χορού
1 ΠΕ Καθηγητής/τρια Παραδοσιακών Χορών
1 ΠΕ ή ΤΕ Μουσικός – διδασκαλία κλασικής κιθάρας
1ΠΕ ή ΤΕ Μουσικός – διδασκαλία ηλεκτρικής κιθάρας
1 ΠΕ ή ΤΕ Μουσικός – διδασκαλία βιολιού
1 ΔΕ Μουσικός – διδασκαλία ντραμς & παραδοσιακών κρουστών
1 Καθηγητής Μουσικής – διδασκαλία μονωδίας
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησης της παρούσας, δηλαδή από τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου μέχρι την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019.

 

Δείτε τη προκήρυξη εδώ 

 

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται

Με μια ματιά


10 εκπαιδευτικοί στο Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης


Περιοχή: