10 Εργάτες Γενικών Καθηκόντων στη Μάνη

Mon, 05/08/2019 - 15:27 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


Ο Δήμαρχος Δυτικής Μάνης ανακοινωνει οτι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε(5) ημερομίσθια κατ΄ άτομο τον μήνα ΑΥΓΟΥΣΤΟ του έτους 2019, συνολικού αριθμού δέκα(10) ατόμων, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του για τις εξής, κατ΄ αριθμό ατόμων, ειδικότητες με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων:

10 Εργάτες Γενικών Καθηκόντων

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 1.8.2019 έως και 7.8.2019 στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού και Μισθοδοσίας του Δήμου.

 

Δείτε τη προκήρυξη εδώ 

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται

Με μια ματιά


10 Εργάτες Γενικών Καθηκόντων στη Μάνη


Περιοχή: