11 άτομα στο Ε.ΚΕ.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Tue, 22/10/2019 - 15:59 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


1 Διπλωματούχος Μηχανικός ή Πτυχιούχος Θετικών Επιστημών με Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή Διδακτορικό Δίπλωμα με ειδίκευση σε κατεύθυνση Πληροφορικής ή Μηχανικού Υπολογιστών
Καταληκτική Ημερομηνία: 17/11/2019

1 θέση μεταδιδάκτορα - Πτυχιούχου Χημικού Μηχανικού, Χημικού ή Φυσικού & 1 Υποψήφιου Διδάκτορα - Πτυχιούχου χημικής μηχανικής και με Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε θέματα νανοτεχνολογίας
Καταληκτική Ημερομηνία: 03/11/2019

1 άτομο με Πανεπιστημιακό πτυχίο στη Φυσική, Χημεία, Επιστήμη Υλικών, Κάτοχος Διδακτορικού τίτλου
Καταληκτική Ημερομηνία: 31/10/2019

1 Πτυχιούχος Πολυτεχνείου / Θετικών Επιστημών με Διδακτορικό δίπλωμα στη θεματική περιοχή Διεργασιών Πλάσματος ή των μικρορευστονικών διατάξεων & 1 Πτυχιούχος Πολυτεχνικής Σχολής με Διδακτορικό δίπλωμα με εξειδίκευση σε ζητήματα Γεωχρονολογήσεων
Καταληκτική Ημερομηνία: 31/10/2019

2 θέσεις Μηχανικών ή αποφοίτων σχολής ΑΕΙ Θετικών Επιστημών, κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης
Καταληκτική Ημερομηνία: 31/10/2019

1 θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη με Πτυχίο Χημικού/Χημικού Μηχανικού/Επιστήμης Υλικών και Διδακτορικό δίπλωμα στον τομέα της σύνθεσης συμπλόκων
ενώσεων και μελέτης κρυσταλλικής δομής

Καταληκτική Ημερομηνία: 30/10/2019

1 θέση Μηχανικού ή Φυσικού, κατόχου μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης & 1 θέση μεταδιδάκτορα ερευνητή (Διδακτορική διατριβή σε διεργασίες πλάσματος)
Καταληκτική Ημερομηνία: 31/10/2019

Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ.

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται

Με μια ματιά


11 άτομα στο Ε.ΚΕ.Φ.Ε. «Δημόκριτος»


Περιοχή: