11 θέσεις εργασίας σε πέντε πόλεις από τη ΔΕΔΔΗΕ

Thu, 18/07/2019 - 15:35 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


3 θέσεις έκτακτου προσωπικού ΔΠΠ-Η Περιοχή Κορίνθου

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2019

Παράρτημα

Έντυπο Αίτησης

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 19/7/2019 έως και 29/7/2019

2 θέσεις έκτακτου προσωπικού ΔΠΠ-Η Περιοχή Κεφαλονιάς

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2019

Παράρτημα

Έντυπο Αίτησης

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 18/7/2019 έως και 27/7/2019

Μία θέση έκτακτου προσωπικού ΔΠΜ-Θ Περιοχή Αλεξανδρούπολης

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2019

Παράρτημα

Έντυπο Αίτησης

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 18/07/2019 έως και 29/07/2019

Μία θέση έκτακτου προσωπικού ΔΠΠ-Η/Περιοχή Κέρκυρας

Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2019

Παράρτημα

Έντυπο Αίτησης

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 19/07/2019 έως και 29/07/2019.

4 θέσεις έκτακτου προσωπικού ΔΠΚΕ Περιοχή Λάρισας

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2019

Παράρτημα

Παράρτημα Η/Υ

Έντυπο Αίτησης

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 17.07.2019 μέχρι και 26.07.2019.

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται