14 άτομα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Wed, 10/07/2019 - 13:26 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


1 Κάτοχος Μάστερ σε Επιστήµη Υλικών, Χηµεία ή συναφές
Καταληκτική Ημερομηνία: 23/07/2019
1 Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΑΤΕΙ στα τρόφιµα ή και ∆ιατροφή, ή Πτυχίο ΑΕΙ Χηµείας
Καταληκτική Ημερομηνία: 23/07/2019
1 Πτυχιούχος Βιολογίας, Χηµείας, Βιοχηµείας, Φαρµακευτικής
Καταληκτική Ημερομηνία: 23/07/2019
1 Πτυχούχος ΑΤΕΙ/Πανεπιστηµίου ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
Καταληκτική Ημερομηνία: 24/07/2019
1 Πτυχιούχος Νοσηλευτικής (ΑΤΕΙ ή ΑΕΙ)
Καταληκτική Ημερομηνία: 24/07/2019
1 Πτυχιούχος Μαθηµατικών ή Επιστήµης Υπολογιστών
Καταληκτική Ημερομηνία: 24/07/2019
1 Πτυχιούχος Χηµείας ή Μοριακής Βιολογίας
Καταληκτική Ημερομηνία: 24/07/2019
1 Πτυχιούχος ∆Ε/ΤΕ/ΠΕ - Γραμματειακή Υποστήριξη
Καταληκτική Ημερομηνία: 24/07/2019
1 Πτυχιούχος Βιολογίας
Καταληκτική Ημερομηνία: 24/07/2019
1 Πτυχιούχος ΑΕΙ - ∆ιοικητική Υποστήριξη 
Καταληκτική Ημερομηνία: 24/07/2019
1 Πτυχιούχος ΑΕΙ στην περιοχή της Επιστήµης Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Η/Υ ή Μηχανολόγων Μηχανικών

Καταληκτική Ημερομηνία: 24/07/2019
1 ∆ιπλωµατούχος Διδακτορικού στην Βιολογία
Καταληκτική Ημερομηνία: 23/07/2019
1 Πτυχιούχος ΑΕΙ στην περιοχή της Επιστήµης Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Η/Υ ή Μηχανολόγων Μηχανικών

Καταληκτική Ημερομηνία: 23/07/2019
1 Πτυχιούχος Βιολογίας ή Χηµείας ή Βιοχηµείας ή Βιοτεχνολογίας
Καταληκτική Ημερομηνία: 24/07/2019

 

 

Γραφείο διασύνδεσης ΔΠΘ

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται

Με μια ματιά


14 άτομα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης


Περιοχή: