Με μια ματιά4 Γεωπόνοι στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Fri, 07/06/2019 - 15:16 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 6,5 μηνών και όχι πέραν της 30-11-2019.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 31/05/2019-10/06/2019

Αναλυτικότερα στη προκήρυξη 

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται

Με μια ματιά


4 Γεωπόνοι στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων


Περιοχή: