43 προσλήψεις στο Δήμο Μυκόνου

Mon, 23/03/2020 - 13:35 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


Ο Δήμος Μυκόνου ανακοινώνει την πρόσληψη 43 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών. Oι θέσεις είναι:

 • 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
 • 2 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
 • 2 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • 1 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
 • 7 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
 • 2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΝΤΑΜΠΕΡ)
 • 1 ΔΕΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΟ)
 • 2 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
 • 4 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗΕΝΑΕΡΙΤΗ)
 • 14 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
 • 2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
 • 5 ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ

 

Δείτε την προκήρυξη εδώ 

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται