7 άτομα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Tue, 27/08/2019 - 15:24 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


1 Χημικός Μηχανικός ή Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Περιβαλλοντολόγος ή συναφούς ειδικότητας
Καταληκτική Ημερομηνία: 10/09/2019

1 Μηχανικός Επιστήμης Υλικών ή Χημικός Μηχανικός ή συναφούς ειδικότητας
Καταληκτική Ημερομηνία: 10/09/2019

1 Διδάκτωρ Μηχανικών ή Θετικών Επιστημών
Καταληκτική Ημερομηνία: 10/09/2019

1 άτομο με Δίπλωμα Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής
Καταληκτική Ημερομηνία: 11/09/2019

1 Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός φοιτητής του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή αντίστοιχου Τμήματος.
Καταληκτική Ημερομηνία: 11/09/2019

1 Πτυχιούχος Βιολογίας με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «λίαν καλώς» - 6,5/10
Καταληκτική Ημερομηνία: 11/09/2019

1 Απόφοιτος του Τμήματος Χημείας ή Βιολογίας ή Βιοχημείας ή συναφούς ειδικότητας με Μεταπτυχιακό τίτλο με ειδίκευση στην Κλινική Χημεία, Ανοσοχημεία και Μικροβιακή Βιοτεχνολογία - Υποψήφιος Διδάκτορας στον τομέα της Κλινικής Χημείας
Καταληκτική Ημερομηνία: 11/09/2019

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται