8 άτομα στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Thu, 13/06/2019 - 13:18 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη συστήματος καταγραφής, παρακολούθησης και αντιμετώπισης κινδύνων από κατολισθητικά φαινόμενα με την εφαρμογή σύγχρονων ΓΕΩτεχνικών και ΔΟΡΥφορικών Μεθοδολογιών» 

Δύο (2) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «Development of management Tools and diRectives for immediate protection of bIodiversity in coasTal areas affected by sea erOsion and establishment of appropriate eNvironmental control systems (TRITON)»  

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη καινοτόμου ολοκληρωμένου συστήματος εκτίμησης του δυναμικού βιοχημικής παραγωγής μεθανίου (BMP) από διαφορετικές πηγές βιομάζας – Green.BMP» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ερευνητικές δραστηριότητες στη μελέτη των μοριακών και γενετικών μηχανισμών στον καρκίνο παχέος εντέρου, του παγκρέατος και άλλων παθήσεων» 

Τρεις (3) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «Καινοτόμο Σύστημα Φασματικής ανίχνευσης πάγου και αποπάγωσης αεροσκαφών -Spectral Evidence of Ice – SEI» 

Γραφείο διασύνδεσης ΔΠΘ

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται

Με μια ματιά


8 άτομα στο Πανεπιστήμιο Πατρών


Περιοχή: