Δημοσιογραφος για δώδεκα μήνες στο Δήμο Αθηναίων

Wed, 09/10/2019 - 12:11 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


Τo ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης, που εδρεύει στην Αθήνα, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Σύνταξη κειμένων με σκοπό την προώθηση των προγραμμάτων του ΚΥΑΔΑ και των δράσεων για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών.» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12)  μήνες.

Δείτε τη προκήρυξη εδώ 

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται

Με μια ματιά


Δημοσιογραφος για δώδεκα μήνες στο Δήμο Αθηναίων


Περιοχή: