Εργάτες στο Δήμο Ερμιονίδας

Fri, 03/05/2019 - 14:16 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


Ο ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20 ) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ερμιονίδας, που εδρεύει στο Κρανίδι και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 4 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 1 ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων (καλαθοφόρου – ομάδας Γ΄ τάξης Γ΄)
  • 1 ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων (εκσκαφέα φορτωτή – ομάδας Β΄ τάξης Δ΄)
  • 14 ΥΕ Εργατών καθαριότητας  

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αυτοπροσώπως αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στον Δήμο Ερμιονίδας Μ. Μερκούρη 11 Κρανίδι , Τ.Κ. 21300 , στο γραφείο προσωπικού όπου αρμόδιοι υπάλληλοι για την παραλαβή είναι η κα Πολυξένη Γκούμα και ο κος Κοσμάς Γαλανός ( τηλ. επικοινωνίας 2754360019 , 2754360000) από 30/04/2019 έως και 03/05/2019 κατά τις ώρες 09:00 με 14:00

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη 

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται