Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός σε τεχνική εταιρεία

Mon, 09/03/2020 - 13:57 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός μέλος του TEE ή απόφοιτος ΤΕΙ με την απαιτούμενη αδεια για εργασία στη Μέση Τάση, για απασχόληση σε συντήρηση Φωτοβολταϊκών Σταθμών στην περιοχή της Δυτικής Πελοποννήσου.

Στα καθήκοντα περιλαμβάνονται προγραμματισμένοι και έκτακτοι ελέγχοι καλής λειτουργίας, σύνταξη αναφορών και έκτακτοι βλαβοληπτικοί ελεγχοι.

Γραφείο διασύνδεσης ΔΠΘ

 

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται

Με μια ματιά


Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός σε τεχνική εταιρεία


Περιοχή: