Προσλήψεις εκπαιδευτικών στους δήμους Δελφούς

Thu, 25/07/2019 - 15:19 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


Ο ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεννέα (19) ατόμων για τη λειτουργία των δομών «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)» στα πλαίσια υλοποίησης της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (Περίοδος 2018-2019) στο Δήμο Δελφών, που εδρεύει στην Άμφισσα Ν. Φωκίδας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

 • ΥΕ Καθαριστών/τριών  5
 • ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής 3
 • ΠΕ Δασκάλων           3
 • ΠΕ Νηπιαγωγών  1
 • ΠΕ Καθηγητής Γερμανικών           1
 • ΠΕ Καθηγητής Γαλλικών    1
 • ΠΕ Θεολογίας 1
 • ΤΕ Δασοπονίας        1
 • ΠΕ Ή ΤΕ Καθηγητής Πληροφορικής       1
 • ΠΕ Καθηγητής Φιλολογίας            1
 • ΠΕ Γεωπονίας           1

Δείτε τη προκήρυξη εδώ

 

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται

Με μια ματιά


Προσλήψεις εκπαιδευτικών στους δήμους Δελφούς


Περιοχή: