Προσλήψεις στις παιδικές κατασκηνώσεις Δ. Κέρκυρας

Thu, 25/07/2019 - 15:16 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


Ο Δήμος Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού και συγκεκριμένα εννέα (9) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) μήνες για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών, όσον αφορά τη λειτουργία των παιδικών εξοχών -κατασκηνώσεων «Σταμάτιος Δεσύλλας» στον όρμο Γουβιών Κέρκυρας για το έτος 2019 και συγκεκριμένα των εξής, ανά αριθμό, κατηγορία εκπαίδευσης και ειδικότητας, ατόμων:

  • Ομαδάρχες   1 (ένας – μία)
  • Γιατρός 1 (ένας – μία)
  • Γυμναστές/στριες    2 (δύο)
  • Ειδικός συνεργάτης Χειροτεχνίας             1 (ένας – μία)
  • Μάγειρας /ισσα    1 (ένας – μία)
  • Βοηθός μάγειρα     1 (ένας – μία)
  • Ειδικός Τεχνίτης    1 (ένας – μία)
  • Ναυαγοσώστης / τρια   1 (ένας – μία)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Κέρκυρας Μαράσλειο Μέγαρο Λ. Αλεξάνδρας 6α, ισόγειο, Τ.Κ. 49132, εντός προθεσμίας τριών (03) εργασίμων ημερών και ειδικότερα από Πέμπτη 25/7/2019 έως και Παρασκευή 26/7/2019. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2661 3 62773, -776

 

Δείτε τη προκήρυξη εδώ 

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται

Με μια ματιά


Προσλήψεις στις παιδικές κατασκηνώσεις Δ. Κέρκυρας


Περιοχή: