Προσλήψεις στο Δήμο Ασπροπύργου

Mon, 03/06/2019 - 15:42 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σαράντα (45) ατόμων για την κάλυψη αναγκών των Παιδικών Κατασκηνώσεων του Δήμου Ασπροπύργου, διάρκειας έως τρεις (3) μήνες

 • 1  ΠΕ, ΤΕ και εν ελλείψει ΔΕ, ΑΡΧΗΓΟΙ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ) (με κατασκηνωτική εμπειρία)
 • 2 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ
 • 2 ΔΕ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΕΣ (ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ) (με κατασκηνωτική εμπειρία)
 • 16 ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ
 • 1  ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
 • 1  ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ
 • 1 ΔΕ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ
 • 1 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΕΣ
 • 1 ΥΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
 • 3 ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
 • 4  ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ
 • 2  ΥΕ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ
 • 4 ΥΕ ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ
 • 2 ΥΕ ΦΥΛΑΚΕΣ
 • 3 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
 • 1 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τμήμα Γραμματείας του Δήμου Ασπροπύργου, Λ. Δημοκρατίας 141, Ασπρόπυργος, (αρμόδιες για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι κ. Σκληρού Αναστασία και κ. Πλαβούκου Αιμιλία) μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων, ήτοι από 04-06-2019 μέχρι και 13-06-2019.

 Δείτε τη προκήρυξη ΕΔΩ

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται