Προσλήψεις στο Δήμο Χαϊδαρίου

Wed, 09/10/2019 - 12:05 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


Ο Δήμος Χαϊδαρίου την εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για τις υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού, από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο, για το έτος 2019» συνολικής διάρκειας έως εννέα (9) μήνες, ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 16 άτομα.

Πληροφορίες: τηλ. 213 2047305-6

Δείτε τη προκήρυξη εδώ 

 

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται

Με μια ματιά


Προσλήψεις στο Δήμο Χαϊδαρίου


Περιοχή: