Παιδί & Οικογένεια, Kid & Family

Λίγα λόγια για την εταιρία


H «Kid & Family - Παιδί & Οικογένεια» είναι ο μόνος οργανισμός στην Ελλάδα που επικοινωνεί και εξυπηρετεί καθημερινά αφενός το μεγαλύτερο αριθμό ατόμων και οικογενειών σε ανάγκη και αφετέρου δημιουργεί δομές πρωτοποριακές για τη χώρα μας, ανοίγοντας το δρόμο σε κάθε οργάνωση να μπορεί να λειτουργήσει με αποτελεσματικότερο τρόπο για την προστασία και φροντίδα του κοινωνικύ συμφέροντος.

Το έργο της «Kid & Family - Παιδί & Οικογένεια» αφορά σε:

1. Διανομές SOS για οικογένειες με ανήλικα παιδιά που έχουν ανάγκη

2. Ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική για τα μέλη μας και για άτομα σε ανάγκη

3. Οι «Φωλιές» – τα charity shops

4. Δίκτυο ιδιωτών ιατρών

5. Δωρεάν workshops για μαθητές και ενήλικες

6. Art festivals.

Επιπλέον, ο οργανισμός μας παρέχει ιδιαίτερες υπηρεσίες και μέριμνα σε παιδιά και ενήλικες που αυτοτραυματίζονται και οι προσπάθειές μας τώρα επικεντρώνονται στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου θεραπευτικού κέντρου με αυτό το σκοπό. Ακόμη, τώρα δημιουργούμε το πρόγραμμα Διασπορά που ενώνει σε κοινές δράσεις πολιτισμού τους μετοίκους όλων των χωρών της Ευρώπης σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Πρεσβείες. Κάθε μας ενέργεια στοχεύει στο να δημιουργήσει νέες δομές που θα έπρεπε ήδη να υπάρχουν για να αντιμετωπιστούν με αξιοπρέπεια και διακριτικότητα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η σύγχρονη Ελληνική οικογένεια.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Γραφεία: 1) 26 – 28 Δράκου, 117 42 Αθήνα
2) 79 Βεΐκου, 117 41 Αθήνα
Email: [email protected] , [email protected]
Τηλέφωνο: +30 210 9245 545, +30 211 4038 316
Δωρίστε τώρα : goto.gg/15250


Είδος Εταιρίας

Στοιχεία Επικοινωνίας