Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Λίγα λόγια για την εταιρία


Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή είναι ένας κοινωφελής εκπαιδευτικός οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το 1904 στη Θεσσαλονίκη για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του πληθυσμού της Ελλάδας και των Βαλκανίων, και του οποίου η φιλοσοφία βασίζεται στο ότι η εκπαίδευση πρέπει να απευθύνεται σε ολόκληρο το άτομο: στο νου, στα χέρια και στην ψυχή. Σήμερα, 100 χρόνια και πλέον μετά την ίδρυσή της και τη συνεχή προσφορά της στην Ελλάδα, η Αμερικανική Γεωργική Σχολή παραμένει προσηλωμένη στη μοναδική δυναμική συνύπαρξη θεωρίας και πράξης, σήμα κατατεθέν της εκπαίδευσής της.

H Σχολή λειτουργεί Γενικό και Επαγγελματικό Λύκειο. Επιπρόσθετα σε απογευματινή εκπαίδευση οι μαθητές και οι μαθήτριες παρακολουθούν ένα ειδικό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης και αποκτούν πρόσθετες γνώσεις αγγλικών, πληροφορικής και διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων, συνιστώντας έτσι πυρήνες στις τοπικές τους κοινωνίες για την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων παραγωγής, τη στήριξη της αειφόρου ανάπτυξης και τη διάχυση της πληροφόρησης σχετικά με τα αγροτικά θέματα.  

Στο campus της Σχολής είναι εγκατεστημένο επίσης το Κολέγιο "Δημήτρης Περρωτής" από το 1996 καθώς και σχολεία προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από το 2011. 

 


Είδος Εταιρίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

2310 492740