Άλυσος VIP Security & Facilities Services

Λίγα λόγια για την εταιρία


Η ΄΄ Άλυσος V.I.P. Security Services ΄΄ δραστηριοποιείται στους τομείς  ασφαλείας, καθαριότητας και εκπαίδευσης. 


Είδος Εταιρίας

Στοιχεία Επικοινωνίας