-

Λίγα λόγια για την εταιρία


Ζητούνται άτομα, στη Θεσσαλονίκη, για τη δημιουργία ομάδας ανάπτυξης εφαρμογών, με εμπειρία στους παρακάτω τομείς:

Βάσεις δεδομένων
iOS
Android OS
Blackberry OS
Windows Phone OS
Ιστοσελίδες
Επεξεργασία Γεωχωρικών Δεδομένων
Γραφιστική
e-shop

Απαραίτητα Στοιχεία:
Βιογραφικό (Ηλικία απαραίτητη)
Να δηλώνεται σε ποιους από τους παραπάνω τομείς υπάρχει εμπειρία, ασχέτως βιογραφικού, και σε τι βαθμό με άριστα το 10
Να δηλώνεται επιπλέον γνώση, ασχέτως βιογραφικού, σε άλλους τομείς προγραμματισμού με άριστα το 10
Πρότερα έργα (Απαραίτητοι σύνδεσμοι από αυτά, ώστε να μπορούν να ελεγχθούν. Η έλλειψη τέτοιων θα μετράει ως μείον)
Στοιχεία Επικοινωνίας: Ηλ. Ταχυδρομείο & Τηλέφωνο

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να στείλουν τα βιογραφικά τους στην διεύθυνση επικοινωνίας:


Είδος Εταιρίας

Στοιχεία Επικοινωνίας