ΝΟΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Λίγα λόγια για την εταιρία


Η ΝΟΟΝ Πληροφορική ιδρύθηκε το 1986 από τον Πατρίκ Κυριακίδη. Η εταιρεία συνεχίζει δυναμικά στον τομέα της Πληροφορικής με αξιοπιστία, αποτελεσματικότητα και ήθος στην παροχή υπηρεσιών και προϊόντων.
Στόχος της εταιρείας είναι η διαρκής εξέλιξη με γνώμονα την ποιότητα η οποία διασφαλίζεται από το άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της, το οποίο εφοδιασμένο με τεχνογνωσία και εμπειρία παρέχει πάντοτε άριστες λύσεις στον τομέα της Πληροφορικής.

....Η ΝΟΟΝ Πληροφορική είναι οι άνθρωποί της...

Η δραστηριότητα της εταιρείας καλύπτει τους ακόλουθους τομείς :

• Outsourcing
• Ανάπτυξη Εφαρμογών
• Εφαρμογές και Υπηρεσίες Διαδικτύου
• Εφαρμογές και Υπηρεσίες Διαφήμισης
• Ανάπτυξη Ιστοσελίδων

Σήμερα η επιχειρηματική της προσπάθεια, διασφαλίζοντας την επιτυχημένη της πορεία, εστιάζεται στην έρευνα, στην ανάπτυξη και στην εξέλιξη των νέων τεχνολογιών πληροφορικής, με στόχο την επίτευξη ολοένα και υψηλότερης ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών, καινοτόμων λύσεων και προϊόντων Πληροφορικής.

Αποστολή μας αποτελεί η δημιουργία και παροχή λύσεων που ξεπερνούν τις προσδοκίες των πελατών μας.

Οι συνεργάτες μας αποτελώντας το σημαντικότερο παράγοντα της επιτυχίας μας, συνθέτουν ένα σύνολο από ανθρώπους άριστα καταρτισμένους, με ισχυρό γνωστικό υπόβαθρο, τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά, με ευελιξία και εφευρετικότητα, με πειθαρχία, πρακτικότητα, τόλμη και κέφι.
Η ενδυνάμωση του προσωπικού και η διαρκής εκπαίδευση, εντός αλλά και εκτός εταιρείας από αναγνωρισμένους φορείς, σχεδιάζεται προσεκτικά από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της ΝΟΟΝ, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς, όσο και τις ιδιαίτερες ικανότητες και κλίσεις κάθε εργαζομένου.


Είδος Εταιρίας

Στοιχεία Επικοινωνίας