Σοφία Μιχάλη

Λίγα λόγια για την εταιρία


Εγκεκριμένοι Συνεργάτες Πολυεθνικού χρηματοοικονομικού Ομίλου  στα πλαίσια ανάπτυξης των εργασιών τους επιθυμούν να στελεχώσουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους νέους συνεργάτες και επαγγελματίες  προσφέροντας τη δυνατότητα να συνεργαστούν στον ραγδαία αναπτυσσόμενο κλάδο.

 

Προσφέρονται:

  • Δυνατότητα συνεχούς εκπαίδευσης και εξέλιξης
  • Προσωπική επαγγελματική καθοδήγηση

Είδος Εταιρίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

6987867227