ΑΘΗΝΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ

Λίγα λόγια για την εταιρία


ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ/ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ/ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ


Είδος Εταιρίας

Στοιχεία Επικοινωνίας