Η ΜΑΘΗΣΗ ΑΛΛΙΩΣ.

Λίγα λόγια για την εταιρία


Ειδικά διαμορφωμένο κέντρο ειδικής διαπαιδαγώγησης ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των παιδιών κάθε ηλικίας,από το Δημοτικό μέχρι και το Λύκειο.


Είδος Εταιρίας

Στοιχεία Επικοινωνίας