Το proson.gr αναβαθμίζεται!

Το proson.gr αναβαθμίζεται με δυνατότητες για απευθείας καταχώρηση αγγελιών από τους εργοδότες και άμεση επικοινωνία των εργαζομένων ανάλογα με τις αγγελίες που τους ενδιαφέρουν. Γραφτείτε χρήστες, έτσι ώστε να εκμεταλλευτείτε τις νέες δυνατότητες που θα αποκτάμε καθημερινά και να απολαμβάνετε εξατομικευμένων αγγελιών.

Εργαζόμενοι εδώ και εργοδότες εδώ!

Οι εργοδότες θα χρειάζεται να περιμένουν έγκριση από τους διαχειριστές.

Τελευταία ενημέρωση:
Παρ, 23/01/2015 - 17:33


Τελευταία ενημέρωση:
Παρ, 23/01/2015 - 17:26


Τελευταία ενημέρωση:
Παρ, 23/01/2015 - 17:03Τελευταία ενημέρωση:
Παρ, 23/01/2015 - 16:25


Τελευταία ενημέρωση:
Παρ, 23/01/2015 - 17:11


Τελευταία ενημέρωση:
Παρ, 23/01/2015 - 15:47


Τελευταία ενημέρωση:
Παρ, 23/01/2015 - 15:37


Τελευταία ενημέρωση:
Παρ, 23/01/2015 - 15:34Ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού, στο ΕΚΠΑ και στο ΑΠΘ

Ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού, στο ΕΚΠΑ και στο ΑΠΘ

Παρ, 23/01/2015 - 17:51 -- prosongr

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την υλοποίηση ταχύρρυθμου προγράμματος κατάρτισης στο επάγγελμα του

ξεναγού, διάρκειας δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2

Σελίδες