>

Το έγγραφο της έγκρισης του υπουργείου Εσωτερικών για τον προγραμματισμό προσλήψεων του 2024 σας παρουσιάζει το Proson.gr, βάζοντας έτσι τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων για διορισμό στο Δημόσιο.

Το επίσημο έγγραφο «Πράξη έγκρισης προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2024», προσδιορίζει επακριβώς τις θέσεις που θα «ανοίξουν» στο Δημόσιο, με βάση την εισήγηση που έγινε στο Υπουργικό Συμβούλιο στα τέλη του Οκτωβρίου, οι οποίες θα υπόκεινται στον κανόνα 1 προς 1, δηλαδή, για κάθε μία αποχώρηση (λόγω συνταξιοδότησης συνήθως), υπάρχει μία νέα πρόσληψη.

Μάλιστα, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσλήψεων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή ωριαίας αποζημίωσης, ανέρχονται σε 22.344 προσλήψεις, ενώ προβλέπεται η πλήρωση 17.008 θέσεων τακτικού προσωπικού όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ), αλλά και 63 δικηγόρων-νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον τομέα της Υγείας.

Η διαδικασία των προσλήψεων

Οι προσλήψεις από το νέο έτος θα πραγματοποιηθούν ως ακολούθως: 

 1. προσλήψεις για ΠΕ και ΤΕ
 2. 1.180 μόνιμες προσλήψεις ιατρικού προσωπικού θα γίνουν σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας
 3. 5.050 μόνιμες προσλήψεις θα γίνουν στο τομέα της Υγείας

Στο έγγραφο του ΥΠΕΣ καταγράφονται όλες οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ανά φορέα και ειδικότητα.

Πού θα γίνουν οι προσλήψεις

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Proson.gr, οι θέσεις απευθύνονται σε απόφοιτους όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, και κατανέμονται στους εξής φορείς:

 • Κυβερνητικοί - Πολιτειακοί φορείς 
 • Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 
 • Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) 
 • Επιτροπή Ανταγωνισμού 
 • Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων 
 • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • Υπουργείο Ανάπτυξης
 • Υπουργείο Δικαιοσύνης
 • Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
 • Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
 • Υπουργείο Εξωτερικών
 • Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
 • Υπουργείο Εσωτερικών
 • Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
 • Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
 • Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
 • Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού,
 • Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 • Υπουργείο Πολιτισμού
 • Υπουργείο Τουρισμού
 • Υπουργείο Υγείας
 • Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
 • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης
 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Δείτε την αναλυτική κατανομή των θέσεων στο έγγραφο του ΥΠΕΣ, ΕΔΩ.